90 mm agar plates 90 mm agar plates

Code Name Packaging
10406 AEROMONAS AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11030 ANAEROBIC AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10447 Antibiotic Agar No. 1 20 plates 90 mm info MSDS
11041* AZIDE AGAR (Sheep Blood 5% ) 100 plates 90 mm info MSDS
11041 AZIDE AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10027 BACILLUS CEREUS AGAR (Mossel) 20 plates 90 mm info MSDS
10007 BACILLUS CEREUS AGAR (PEMBA) 20 plates 90 mm info MSDS
10020 BAIRD PARKER AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10020* BAIRD PARKER AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10521 BAIRD PARKER AGAR + RPF 20 plates 90 mm info MSDS
10999 BAIRD PARKER AGAR + RPF (RT) 20 plates 90 mm info MSDS
10473 BAT Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10458 Bifidobacterium Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10458* Bifidobacterium Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10021 BIGGY (NICKERSON) AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10021* BIGGY (NICKERSON) AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10057 BILE AESCULIN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10411 BILE AESCULIN AZIDE AGAR w VANCOMYCIN 20 plates 90 mm info MSDS
11355 BIOTONE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10047 BISMUTH SULFITE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10047* BISMUTH SULFITE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10446 Bismuth Sulphite Agar ISO 6579 20 plates 90 mm info MSDS
10446* Bismuth Sulphite Agar ISO 6579 100 plates 90 mm info MSDS
10142 BLOOD AGAR (Sheep Blood 7%) 20 plates 90 mm info MSDS
10142* BLOOD AGAR (Sheep Blood 7%) 100 plates 90 mm info MSDS
10353 BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%) 20 plates 90 mm info MSDS
10353* BORDET GENGOU AGAR (Sheep Blood 15%) 100 plates 90 mm info MSDS
10060 BRAIN HEART INFUSION AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10060* BRAIN HEART INFUSION AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10022 BRILLIANT GREEN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10022* BRILLIANT GREEN AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10245 BRUCELLA BLOOD AGAR w HEMIN AND VITAMIN K1 20 plates 90 mm info MSDS
10460 Burkholderia Cepacia Selective Agar USP 20 plates 90 mm info MSDS
11506 BURKHOLDERIA CEPACIA SELECTIVE AGAR(BCSA) 20 plates 90 mm info MSDS
10148 CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 10%) 20 plates 90 mm info MSDS
10050 CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10050* CAMPYLOBACTER AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10409 CAMPYLOBACTER CCDA AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10145 CAMPYLOBACTER KARMALI AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10146 CAMPYLOBACTER PRESTON AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10602 CAMPYLOBACTER SKIRROW AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10079 CASITONE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10033 CETRIMIDE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10033* CETRIMIDE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10023 CHOCOLATE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10023* CHOCOLATE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10445 Chocolate Agar w/ Bacitracin, Vancomycin, Clindamycin 20 plates 90 mm info MSDS
10435 Chocolate Agar w/ Cysteine, Sodium Sulfite, Amphotericin B 20 plates 90 mm info MSDS
10436 Chocolate Agar w/ Streptomycin 20 plates 90 mm info MSDS
10434 Chocolate Agar w/ Trimethoprim, Clyndamycin, Amphotericin B 20 plates 90 mm info MSDS
10601 CHOCOLATE AGAR w/o VITOX 20 plates 90 mm info MSDS
11023 CHOCOLATE BACITRACIN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11023* CHOCOLATE BACITRACIN AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10064 CHRISTENSEN UREA AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10026 CLED AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10026* CLED AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10004 CLED ANDRADE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10004* CLED ANDRADE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11060 CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11060* CLOSTRIDIUM AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10025 COLUMBIA AGAR (Horse Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10025* COLUMBIA AGAR (Horse Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
11025 COLUMBIA AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11025* COLUMBIA AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
11517 COLUMBIA AGAR(Sheep Blood 5%)+VANCOMYCIN 20 plates 90 mm info MSDS
11024 COLUMBIA CNA AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11024* COLUMBIA CNA AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
11124 COLUMBIA CNA MOD. AGAR (Sheep blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11124* COLUMBIA CNA MOD. AGAR (Sheep blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
11507 CORN MEAL AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10042* CRYSTAL VIOLET AGAR (Sheed Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10042 CRYSTAL VIOLET AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11197 CRYSTAL VIOLET MEDIUM 20 plates 90 mm info MSDS
10017 CZAPEK DOX AGAR CE 20 plates 90 mm info MSDS
10457 D/E Neutralizing Agar 20 plates 90 mm info MSDS
11052 DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11052* DERMATOPHYTE (D.T.M.) AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11027 DESOXYCHOLATE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11027* DESOXYCHOLATE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10098 Dichloran Glycerol (DG18) Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10098* Dichloran Glycerol (DG18) Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10097 DICHLORAN ROSE BENGAL CAF AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10097* DICHLORAN ROSE BENGAL CAF AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10013 DNase TEST AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10013* DNase TEST AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10018 DRIGALSKI LACTOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10048 EMB LEVINE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10048* EMB LEVINE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10010 ENDO AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11057 ENTEROCOCCO AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11057* ENTEROCOCCO AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11501 ENTEROCOCCUS AGAR w VANCOMYCIN 20 plates 90 mm info MSDS
11054 GARDNERELLA AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11054* GARDNERELLA AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10442 Gelatin Peptone Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10080 Haemophilus Test Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10080* Haemophilus Test Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10043 HEKTOEN ENTERIC AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10043* HEKTOEN ENTERIC AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10082 HELICOBACTER PYLORI AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10605 HELICOBACTER PYLORI EGG YOLK EMULSION AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11143 HERELLEA AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11143* HERELLEA AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10028 Isosensitest Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10028* Isosensitest Agar 100 plates 90 mm info MSDS
11072 KING's B MEDIUM 20 plates 90 mm info MSDS
10130 LEGIONELLA AGAR (C.Y.G.) 20 plates 90 mm info MSDS
10128 LEGIONELLA AGAR (GVPC) 20 plates 90 mm info MSDS
10128* LEGIONELLA AGAR (GVPC) 100 plates 90 mm info MSDS
10998 LEGIONELLA AGAR (GVPC) (RT) 20 plates 90 mm info MSDS
10448 Legionella BCYE + AB Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10448* Legionella BCYE + AB Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10051 Legionella BCYE Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10051* Legionella BCYE Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10424 Legionella BCYE Agar w Vancomycin + Colistin 20 plates 90 mm info MSDS
10412 Legionella BCYE Agar w/o Cysteine 20 plates 90 mm info MSDS
10127 LEGIONELLA MWY AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10127* Legionella MWY Agar 100 plates 90 mm info MSDS
11230 Listeria Aesculin Agar 20 plates 90 mm info MSDS
11230* Listeria Aesculin Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10041 LISTERIA PALCAM AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10091 M 17 AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10429 m-CP Agar 20 plates 90 mm info MSDS
11053 m-ENDO AGAR LES 20 plates 90 mm info MSDS
11053* m-ENDO AGAR LES 100 plates 90 mm info MSDS
11210 m-FAECAL COLIFORM AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11210* m-FAECAL COLIFORM AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10090 M.R.S. AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10090* M.R.S. Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10049 M.S.R.V. AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10049* M.S.R.V. AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11514 Mac Conkey S-CT Agar E.coli O157 20 plates 90 mm info MSDS
10029 MacConkey Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10029* MacConkey Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10438 MacConkey Agar No. 2 20 plates 90 mm info MSDS
10438* MacConkey Agar No. 2 100 plates 90 mm info MSDS
10450 MacConkey Agar w/ Sorbitol and MUG 20 plates 90 mm info MSDS
11503 MacConkey Agar w/o Crystal Violet 20 plates 90 mm info MSDS
11508 MacConkey Agar w/o NaCl 20 plates 90 mm info MSDS
10603 MacConkey II Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10129 MacConkey Mug Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10129* MacConkey Mug Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10005 MacConkey Sorbitol Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10005* MacConkey Sorbitol Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10418 MALT AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10066 MALT EXTRACT AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10030 Mannitol Salt Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10030* Mannitol Salt Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10443* Mannitol Salt Agar modified 100 plates 90 mm info MSDS
10451 Mannitol Salt Agar w/ Oxacillin 20 plates 90 mm info MSDS
10426 MARINE SALT AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11515 MARTIN LEWIS MODIFIED 20 plates 90 mm info MSDS
10416 MIDDLEBROOK 7H11 AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10433 Milk Plate Count Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10433* Milk Plate Count Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10143 MUELLER HINTON AGAR + 5% HORSE BLOOD LYSED 20 plates 90 mm info MSDS
11518 MUELLER HINTON AGAR + CLOXACILLIN 20 plates 90 mm info MSDS
10454* Mueller Hinton Agar w/ Colistin 1 mg/L 100 plates 90 mm info MSDS
10455* Mueller Hinton Agar w/ Colistin 3 mg/L 100 plates 90 mm info MSDS
10335 MUELLER HINTON CHOCOLATE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10132 Mueller Hinton Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L beta-NAD) 20 plates 90 mm info MSDS
10132* Mueller Hinton Fastidious Agar (Horse blood 5% + 20 mg/L beta-NAD) 100 plates 90 mm info MSDS
10031 Mueller Hinton II Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10031* Mueller Hinton II Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10131 MUELLER HINTON II AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10131* MUELLER HINTON II AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
11206 Mueller Hinton II Agar + 2% NaCl 20 plates 90 mm info MSDS
11205 MYCOPLASMA AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11070 MYCOSEL AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11070* MYCOSEL AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10334 NEOMYCIN BLOOD AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10334* NEOMYCIN BLOOD AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10044 Nutrient Agar ISO 16266 20 plates 90 mm info MSDS
10044* Nutrient Agar ISO 16266 100 plates 90 mm info MSDS
11512 Nutrient Agar ISO 21528 20 plates 90 mm info MSDS
11513 Nutrient Agar ISO 6579 20 plates 90 mm info MSDS
10444 Nutrient Agar ISTISAN 20 plates 90 mm info MSDS
11071 NUTRIENT SUCROSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11055 O.G.Y.E. AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11055* O.G.Y.E. AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10003 O.G.Y.E. AGAR + GENTAMICIN 20 plates 90 mm info MSDS
10089 ORANGE SERUM AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10600 Oxacillin Resistance Staphylococcus Agar 20 plates 90 mm info MSDS
11200 PAR TEST AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11200* PAR TEST AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10032 PLATE COUNT AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10032* PLATE COUNT AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10084 PLATE COUNT AGAR+ TTC 20 plates 90 mm info MSDS
11199 POTATO DEXTROSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11199* POTATO DEXTROSE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11034 PSEUDOMONAS CN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11033 PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11033* PSEUDOMONAS ISOLATION AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10061 PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11356 PURPLE GLUCOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10014 PURPLE LACTOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10014* PURPLE LACTOSE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11509 R.P.M.I. AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10019 R2A AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10456 Rapid Y/M Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10039 ROGOSA AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10039* ROGOSA AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10034 ROSE BENGAL CAF AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10034* ROSE BENGAL CAF AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10604 Sabouraud Agar + Cycloheximide 20 plates 90 mm info MSDS
11335 SABOURAUD AGAR + GENTAMICIN 20 plates 90 mm info MSDS
11335* SABOURAUD AGAR + GENTAMICIN 100 plates 90 mm info MSDS
10075S Sabouraud Agar + Neutralizing Irradiated 20 plates 90 mm info MSDS
11135 SABOURAUD AGAR MODIFIED 20 plates 90 mm info MSDS
11135* SABOURAUD AGAR MODIFIED 100 plates 90 mm info MSDS
11035 SABOURAUD CAF AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11035* SABOURAUD CAF AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11236 Sabouraud CAF Agar + Actidione 20 plates 90 mm info MSDS
10235 SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN 20 plates 90 mm info MSDS
10235* SABOURAUD CAF AGAR + GENTAMICIN 100 plates 90 mm info MSDS
10437 Sabouraud CAF Agar + Neutralizing 20 plates 90 mm info MSDS
10437* Sabouraud CAF Agar + Neutralizing 100 plates 90 mm info MSDS
10109S Sabouraud CAF Agar + Penase + Cephalosporinase + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
11235 SABOURAUD CAF AGAR + TTC 20 plates 90 mm info MSDS
11235* SABOURAUD CAF AGAR + TTC 100 plates 90 mm info MSDS
10431 Sabouraud CAF Agar 400 mg 20 plates 90 mm info MSDS
10441 Sabouraud CAF Agar 50 mg 20 plates 90 mm info MSDS
11035S SABOURAUD CAF AGAR Irradiated 20 plates 90 mm info MSDS
10035 Sabouraud Dextrose Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10035* Sabouraud Dextrose Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10035S Sabouraud Dextrose Agar (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10114S Sabouraud Dextrose Agar (Irradiated) 30 mL 20 plates 90 mm info MSDS
10088S Sabouraud Dextrose Agar + 0.1% Penase + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10108S Sabouraud Dextrose Agar + Lactamator 500 IU + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10141 SALMONELLA TEST AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10141* SALMONELLA TEST AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10425 SCEDOSPORIUM SELECTIVE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10405 SCHAEDLER CNA AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11065 SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11065* SCHAEDLER K AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10065* SCHAEDLER KKV AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10065 SCHAEDLER KKV AGAR(Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10067 SCHAEDLER KVN AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
10046 SERUM TELLURITE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10063 SIERRA LIPOLYTIC AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11058 SLANETZ BARTLEY AGAR(m-ENTEROCOCCUS) 20 plates 90 mm info MSDS
11058* SLANETZ BARTLEY AGAR(m-ENTEROCOCCUS) 100 plates 90 mm info MSDS
11196 SPS AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11196* SPS AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10036 SS AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10036* SS AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10038 STREPTOCOCCAL KF+TTC AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10038* STREPTOCOCCAL KF+TTC AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10419 STRONGYLOIDES STERCORALIS AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10415 SUGAR FREE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10015 T.S.A. + ACTIDIONE 20 plates 90 mm info MSDS
10522 TBX Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10522* TBX Agar 100 plates 90 mm info MSDS
11195 TCBS AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11195* TCBS AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10417 TERGITOL AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10428 Tergitol TTC Agar (ISO 9308-1) 20 plates 90 mm info MSDS
10428* Tergitol TTC Agar (ISO 9308-1) 100 plates 90 mm info MSDS
11040 THAYER MARTIN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11040* THAYER MARTIN AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11250 TINSDALE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11250* TINSDALE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11505 TRIPLE SUGAR IRON AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10037 TRYPTIC SOY AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10037* TRYPTIC SOY AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
11038 TRYPTIC SOY AGAR (Horse Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11038* TRYPTIC SOY AGAR (Horse Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
11037 TRYPTIC SOY AGAR (Sheep Blood 5%) 20 plates 90 mm info MSDS
11037* TRYPTIC SOY AGAR (Sheep Blood 5%) 100 plates 90 mm info MSDS
10006 TRYPTIC SOY AGAR + 0,6% YEAST EXTRACT 20 plates 90 mm info MSDS
10086 Tryptic Soy Agar + 0.1% Penase + Neutralizing 20 plates 90 mm info MSDS
10086S Tryptic Soy Agar + 0.1% Penase + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10111S Tryptic Soy Agar + 0.1% Penase + Neutralizing (Irradiated) 30 mL 20 plates 90 mm info MSDS
10085 Tryptic Soy Agar + 1% Penase + Neutralizing 20 plates 90 mm info MSDS
10085* Tryptic Soy Agar + 1% Penase + Neutralizing 100 plates 90 mm info MSDS
10085S Tryptic Soy Agar + 1% Penase + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
11137 Tryptic Soy Agar + 5% Penase + Neutralizing 20 plates 90 mm info MSDS
10103S Tryptic Soy Agar + Lactamator 1000 IU (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10105S Tryptic Soy Agar + Lactamator 1000 IU + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10112S Tryptic Soy Agar + Lactamator 1000 IU + Neutralizing (Irradiated) 30 mL 20 plates 90 mm info MSDS
10102S Tryptic Soy Agar + Lactamator 500 IU (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10116S Tryptic Soy Agar + Lactamator 500 IU (Irradiated) 30 mL 20 plates 90 mm info MSDS
10104S Tryptic Soy Agar + Lactamator 500 IU + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10009 TRYPTIC SOY AGAR + NaCl 3% 20 plates 90 mm info MSDS
10106S Tryptic Soy Agar + Penase + Cephalosporinase + Neutralizing (Irradiated) 20 plates 90 mm info MSDS
10037S TRYPTIC SOY AGAR Irradiated 20 plates 90 mm info MSDS
10058S TRYPTIC SOY AGAR Irradiated -30 mL- 20 plates 90 mm info MSDS
10076S Tryptic Soy Agar Irradiated 18 mL 20 plates 90 mm info MSDS
10059S TRYPTIC SOY AGAR+NEUTRAL. Irradiated 30 mL 20 plates 90 mm info MSDS
10074 TRYPTIC SOY AGAR+NEUTRALIZING 20 plates 90 mm info MSDS
10074* TRYPTIC SOY AGAR+NEUTRALIZING 100 plates 90 mm info MSDS
10074S TRYPTIC SOY AGAR+NEUTRALIZING Irradiated 20 plates 90 mm info MSDS
10083 TRYPTIC SOY AGAR+TTC+CYSTEINE 20 plates 90 mm info MSDS
10432 Tryptone Soy Yeast Extract Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10024 TRYPTOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10024* TRYPTOSE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10449 Tryptose Sulfite Cycloserine Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10407 VANCOMYCIN SCREEN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11184 VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11183 VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11183* VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10012 VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR + MUG 20 plates 90 mm info MSDS
11185 VOGEL JOHNSON AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
11185* VOGEL JOHNSON AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10053 WILKINS CHALGREN AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10408 WILKINS CHALGREN AGAR +5% SHEEP BLOOD 20 plates 90 mm info MSDS
10054 WURTZ LACTOSE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10054* WURTZ LACTOSE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10069 X.L.T. 4 AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10069* X.L.T. 4 Agar 100 plates 90 mm info MSDS
10056 XLD AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10056* XLD AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10413 XLD Agar EP, USP, JP Formulation 20 plates 90 mm info MSDS
10011 YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10400 YEAST MOLD AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10052 YERSINIA SELECTIVE AGAR 20 plates 90 mm info MSDS
10052* YERSINIA SELECTIVE AGAR 100 plates 90 mm info MSDS
10430 YSG Agar 20 plates 90 mm info MSDS
10430* YSG Agar 100 plates 90 mm info MSDS

This website uses cookies, which may include third party cookies, to improve your browsing experience and deliver personalized marketing content.
To find out more, including how to disable the cookies, read our Cookie Policy.
By continuing to browse this website, you agree to our use of cookies.