Sanitizers Sanitizers

Ref. Description Packaging
826000 ACQUA DEPURATA F.U. 12 bottles x 1000 ml info MSDS
827670 ACQUA OSSIGENATA 6 volumi 12 bottles x 750 mL info MSDS
829000P Hygiderm (Acqua Ossigenata, Soluzione diluita al 3% - 10 Vol) 12 bottles x 250 ml info MSDS
829011P Hygiderm (Acqua Ossigenata, Soluzione diluita al 3% - 10 Vol) 12 bottles x 1000 ml info MSDS
824000 HygiHand - hand sanitizing gel - 70% alcohol 12 bottles x 200 mL info MSDS
824010 HygiHand - hand sanitizing gel - 70% alcohol 6 bottles x 500 mL info MSDS
824020 HygiHand - hand sanitizing gel - 70% alcohol 1000 mL info MSDS
824030 HygiHand - hand sanitizing gel - 70% alcohol 1 x 5000 mL info MSDS
824040 HygiHand - hand sanitizing gel - 70% alcohol 15 bottles x 80 mL info MSDS
824050 HygiHand-S - hand sanitizing spray - 70% alcohol 20 bottles x 100 mL info MSDS